GODKÄND FÖR F-SKATT

  • Kursavgifter/Entré/Klippkort betalas i första hand via PG/BG men kan även betalas kontant på plats el med kort när tillgång till 3G-nätet finns.
    Moms ingår i angivna kortpriser på resp sida.
  • Reseersättning tas ut med 30 kr/mil om inget annat anges.
  • Betalningsvillkor Faktura 10 resp 30 dagar enl överenskommelse
  • Vid fakturering: Moms tillkommer på samtliga priser om inget annat anges.

*********************

Friskrivning från Kundförsäkring
SutteCity RDA frånskriver sig kundförsäkring vad gäller träningspassen/danserna. 
Det är upp till varje deltagare att se till att man
har en egen personlig försäkring om en skada
skulle uppstå under ett träningspass!
Postgiro: 145 54 31-5
Bankgiro: 478-0367

Det går även bra att betala med Swish till mobil 0703518244