RGRM®- En träningsmetod det svänger om!

RGRM® (Ronnie Gardiner Rytmik och Musik Metod )  är skapad av den kände trummisen Ronnie Gardiner. Han har utgått från trumsetet och har på detta sätt skapat en unik sammansättning av "notsystem" både med bild- och ljudkoder och detta stimulerar hjärnan att hitta nya vägar efter en ny eller befintlig hjärnskada. Men RGRM® passar alla!

Det bästa med RGRM®? Du får bättre KOORDINATION, KONCENTRATION och MOTIVATION samt att man har ROLIGT!!

Vem behöver RGRM®?
Metoden passar alla då den stimulerar hjärnan. RGRM® togs från början fram för att hjälpa barn med koncentrationsvårigheter men provades senare inom strokevården med mycket goda resultat. Men även friska hjärnor behöver stimulans och RGRM® fungerar även bra som ren friskvård.

Hur går det till?
RGRM® Metoden samspelar med de tre sinnena syn, hörsel och beröring. Den utövas med i grupp eller enskilt där heltagarna praktiserar metoden sittande på en stol eller stående, beroende på den enskildes förmåga. Gruppen leds av en diplomerad ledare med hjälp av metodens unika notsystem kombinerat av kroppssymboler i rött för vänster och blått för höger med tillhörande ljudkoder och rörelser. Rörelserna utövas genom att händerna klappar på knäna och fötterna stampar i golvet utan behov av andra material än den egna kroppen.

RGRM® Sverige AB's hemsida samt Vita Villan's hemsida kan ni läsa mer om metoden.

 HÄR kan du läsa mer om min RGRM-verksamhet.

**********************************************

Kontakta mig här  om du vill veta mer - eller få en demonstration av RGRM. 

Rythm is Life - Life is Rythm  (Ronnie Gardiner)